Hur gör man med en förälder som baktalar en?

Jag och barnets andra förälder har varit separerade i snart 3 år. Vår relation oss emellan fungerar inte alls, vilket den andra föräldern inte är intresserad av att den ska heller. Denna säger bara att hen vill ha så lite som möjligt med mig att göra. Vägrar samarbetssamtal. Vägrar t ex befinna sig i samma rum som mig. Vägrar besvara frågor som hen anser orelevanta och de gånger hen svarar är det både otrevligt och nedlåtande.

Nu verkar det som att hen har pratat om mig till barnets skol- och fritidspersonal, inget bra prat alltså. Jag har inte frågat dem rakt ut men barnets lärare har sagt saker så som "jag förstår att ni inte har en så bra relation". Jag har aldrig sagt ett ord om mitt ex eller hur vi har det. Blev både överrumplad och illa till mods, vad är det denna person säger om mig?

Vad kan jag göra? Att prata med hen är lönlöst och att påbörja några försök att "försvara sig" känns också dumt, risken är bara att det kommer framstå som jag bara vill den andra något illa eller att jag framstår så illa som den andra verkar ha sagt. Det ENDA jag vill är att vi ska kunna kommunicera om vårt barn på ett vuxet sätt. Utan att smutskasta. Utan att vägra svara på frågor som ställs gällande barnet som barnets andra förälder gör.

Som sagt, samarbetssamtal förvägras jag då den andra inte vill. Känner att jag vet inte vad jag ska göra längre...

Olustigt

Kommentarer

Hej!
Du beskriver en besvärlig situation där den andra föräldern inte vill samarbeta. Samarbete kräver ju precis som du skriver att båda parter pratar med varandra och har barnets bästa i fokus.

Om ena föräldern inte vill samarbeta är det svårt att tvinga fram detta och det låter jobbigt att den andra föräldern tycks prata illa om er relation inför läraren.

Du kan ringa till Familjerättsbyrån för att få råd i hur du ska agera och vad du kan göra framåt. I annat fall är det kan det vara en god ide att se till att exempelvis skola och fritidsaktiviteter ger samma information till er båda och utifrån detta agera som du anser är bäst för barnet.

Familjerättsbyrån i Malmö har en rådgivningstelefon som du kan ringa till på vardagar mellan 10-11.30, telefonnummer 040-34 52 48.

Hoppas det kan vara till hjälp för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter