Ogrundade orosanmälan

Hej. Vi har råkat ut för en orosanmälan från skolan på vår son som har ADHD. Det skedde i våras. Utredning gjordes och vi fick god hjälp av socialtjänsten. VI hade papper på allt som skolan påstod. Dåligt mående, dålig vigt, dålig närvaro. Vi har ett bra vårdteam runt vår son och är väl införstådda med hans problematik. Vi föräldrar samt vårdteam ser hela pojken och förstår varför han har svårt att äta och blir mycket trött. Kort sagt. Vi har kontaktat all vård man kan begära. Och alla är nöjda. Han går framåt, kämpar på med maten och har stöd där han behöver. Men skolan ser inte hela bilden som vi upplever det. Nu har vi fått en ny orosanmälan från skolan. Den som skedde i våras avskrevs efter ett grundligt arbete från socialtjänsten. De såg också hela människan. Samt att vi gjort allt man mänskligt sett kan begära för att pojken ska må bra. Kan vi motsäga oss, anmälan. Jag tycker att det är slöseri med resurser att gå igenom allt igen. Ingenting har förändrats sen förra gången. Mer än att pojken har MER närvaro i skolan och tätare kontroller hos dietist. Enligt rektorn så mår vår grabb dåligt. Enligt oss inte. Vi har frågat honom själv och han ser väldigt frågande ut. Vi har en go och gla kille som kämpar på och som faktiskt gör sitt bästa. Han är omtyckt av sina kompisar och de har heller inte märkt att han skulle må dåligt. Vi tycker att skolan bedömer fel. Hur går vi vidare? Vi anser att anmälan är grundlös.

Bettan 53

Kommentarer

Hej!
Det är positivt att er son har fått den hjälp och stöttning han är i behov av och att ni ser att det går framåt för honom. Det är också positivt att era erfarenheter av socialtjänsten vid förra tillfället blev goda.

Nu har er sons skola gjort en ny orosanmälan till socialtjänsten och ni skulle vilja motsäga er den eftersom att ni anser att skolan gjort en felbedömning då ni och andra i er sons omgivning har sett flera positiva framsteg hos honom.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1§ har skolan en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att barnet eller den unge är i behov av skydd genom socialtjänsten.

I din fråga är det otydligt vad skolan har anmält mer än att rektorn sagt att er son mår dåligt.

Er son och ni kommer att kontaktas av socialtjänsten för samtal varpå en förhandsbedömning görs om utredning skall öppnas eller ej. Så även om skolan gjort en anmälan betyder det inte att anmälan med säkerhet leder till ny utredning.

Hoppas ni fått svar på er fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter