Deltagare vid sip-möte

Hej!
Jag undrar undrar om en rektor har rätt att neka/förbjuda sin personal (klasslärare och/eller elevresurs) att delta i ett sip-möte?
Vänligen //

Hon i huset brevid

Kommentarer

Hej!

Utifrån vad vi har kunnat läsa oss till är detta en svår fråga att svara på. I det som finns skrivet står det att skolan kan vara med på SIP möte men det finns inget lagstöd i att de måste medverka.

Vi skickar med en länk med mer information kring SIP-möten och detta kan vara till stöd när du argumenterar för att skolpersonal ska vara med. Men som sagt det finns ingen lag som reglerar att skolan måste vara med.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-barn/

Hoppas det löser sig till det bästa för barnet och att du eller socialtjänsten lyckas förmå skolan att låta personalen vara med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter