Angående: Regler om anteckningar

Redigerad fråga

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Eftersom din fråga inte innehåller en fråga har vi valt att ta bort dina kommentarer.

Soctanter på nätet är ett forum där personer kan ställa frågor och inte ett diskussionsforum. Det finns andra platser på nätet där den typen av diskussioner har sin plats och fyller en viktig funktion.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter