Förtalad

Hej,
Jag och min dåvarande hustru skiljdes åt under förunderliga former för snart två år sedan.

Vi har inte haft kontakt sedan incidenten. Jag är inte, enligt Polisen, misstänkt för något brott såsom kvinnofridskränkning i samband med äktenskapet eller incidenten kring vår separation.

Vi hade i över två års tid försökt få hjälp av psykiatrin för att bli utredda angående neuropsykiatriska hinder. ADHD.

Till slut blev situationen av sådan desperat karaktär att vi bad vården göra en orosanmälan eftersom barnet riskerade att fara illa.

Sedan genomfördes en "uppryckning" och hon är sedan dess försvunnen. Vad jag förstår hamnade hon och barnet på olika kvinnojourer och sedermera behandlingshem. Hon erhöll skyddad identitet direkt och enligt människor som hon varit i kontakt med i vår gemensamma sfär varit förbjuden att ta kontakt.

Hela vårt gemensamma hem packades ned av socialen då jag vistades inom psykiatrin efter att ha brutit ihop.

Idag är vi skiljda och "bodelningen" som följde hade jag ingen insyn alls i. Jag har inte fått vare sig vetskap om att den genomförts eller beretts möjlighet att kunna säga mitt eller hävda min rätt enligt äktenskapsbalken.

Nu tar hon återigen kontakt med gemensam vän och berättar att hon är "tvungen att gentemot sin hemkommun, den jag bor i, bevisa min farlighet för att få fortsatt understöd.

1. Får en bodelning genom socialen försorg gå till på detta sätt? Vi har dessutom ett gemensamt lån, hur ska jag förfara med det?
2. Hur ska hon bevisa min farlighet? Hur inhämtar socialen egentligen fakta inför sitt avgörande beslut? Genomförs inga strukturerade intervjuer med mig?

Felhanterad

Kommentarer

Hej!
Det låter som att det är en komplicerad situation kring din separation och kring ditt barn.

Du beskriver att socialtjänsten packade ner ert boende under tiden som du fick vård av psykiatrin och att du inte hade någon insyn i detta.

Om det var så att den lägenhet ni bodde i var via bistånd från socialtjänsten bör det ha reglerats i hyreskontraktet vad som skulle gälla vid en uppsägning. Om omständigheterna har varit annorlunda kring ert boende och uppsägningen rekommenderar vi att du kontaktar en jurist med dina frågor. Detsamma gäller din fråga kring hur ni ska förfara för ert gemensamma lån.

Det bästa du kan göra för att få svar på frågorna om barnet är att kontakta socialtjänsten. Du kan också få hjälp av Familjerätten för att få svar på frågor om vårdnad och umgänge.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter