en mycket svår livssituation

Hej,

Jag är i en mycket svår livssituation och jag behöver hjälp.
Vem ska jag kontakta?

Jag ber om information.
Tack.

A.

A.

Kommentarer

Hej !

Du skriver att du befinner dig i en svår livssituation och behöver hjälp. Det är svårt att ge dig ett direkt råd då vi inte vet vilken situation du befinner dig i.

Socialtjänsten i den kommun du är bosatt i har det yttersta ansvaret för dem som bor och vistas i kommunen. Du kan alltid vända dig dit och förhöra dig om de kan hjälpa dig alternativt hänvisa dig rätt för att få hjälp.

Vi hoppas du får den hjälp du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter