Orosanmälan

Hej!

Har en fråga angående orosanmälan.

Har starka betänkligheter kring hur ett privat vårdboende hanterar vissa frågor som påverkar min mamma som bor där.

Utan att vara specifik så verkar det som om boendet (obs inte personalen utan ledningen för boendet) stoppar huvudet i sanden och hoppas att problemet ska försvinna av sig självt och på kommunen (inte Malmö) slår de också ifrån sig och säger att de inte kommer att göra något. Detta när jag pratat i telefon med tjänstepersoner på kommunen.

Därför ska jag skriva en orosanmälan riktad mot boendet men om jag lyssnar på vad som sagts hittills så verkar det som att kommunen kommer att ta emot den i gängse ordning och sen så kommer inte mer att hända.

En icke realistisk lösning är tyvärr att byta boende.

Har jag lagrum och annat att hänvisa till så att orosanmälan inte bara arkiveras och glöms bort för att det är bekvämast för både kommunen och boendet.

Mvh

Fundersam i Skåne

Fundersam i Skåne

Kommentarer

Hej!

Vi har tolkat din fråga som om du vill uppmärksamma avvikelser, klagomål eller anmäla din mammas boende. Du vill anmäla detta till kommunen.

När en verksamhet inte gör det de ska när det gäller vård och omsorg så kan du anmäla detta till IVO, inspektionen för vård och omsorg. IVO är den myndighet som ska granska såväl privata som kommunala instanser som ger vård. Du kan anmäla detta på länken nedan:

https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/

En privat vårdgivare är ju inte anställd av kommunen utan där kan du kontakta den privata aktörens styrelse för att påtala bristerna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter