Felaktig orosanmälan

Vad händer om en privatperson gör en orosanmälan när den är felaktig och hur länge behålls dokumenten arkiverade? Jag blev orosanmäld av min mammas ex 2017 på felaktiga grunder då han sagt via mejl till kommunen att det flyttade in och ut folk i min fd lägenhet trots att jag inte hade bott där på ca 2 månader.

Kicki

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring arkivering och dokumentation utifrån att du blev felaktigt anmäld 2017.

Enligt Socialtjänstlagens 12 kap 1 § regleras hur länge en journal ska sparas. Där står att en journal ska sparas i fem år efter det att sista anteckningen i akten gjordes. Det finns undantag där det sparas längre men det gäller inte i situationen som du beskrivit.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter