Orosanmälan från missbruksvårdens mottagning

Jag fick för någon dag sedan ett brev på posten om en orosanmälan från missbruksvårdens mottagning. Jag lever sedan flera månader tillbaka ensam med mina två barn. Pappan lämnade oss och flyttade ihop med en annan. Hans mamma har gjort en orosanmälan på honom , för hon misstänker att han missbrukar. Varför har jag fått en orosanmälan? Pappan har inte haft sina barn sedan han lämnade oss , han tar inga egna initiativ till att träffa dem, vad kommer hända nu? Innebär detta att han visat sig positiv för något missbruk? Vad kommer hända härnäst? Han träffar inte sina barn och har skrivit över vårdnaden på mig.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att man kan känna en oro när man som förälder får hem ett brev om en orosanmälan. Du skriver att orosanmälan handlar om att barnens farmor gjort en anmälan gällande att hon misstänker att barnens pappa missbrukar. Vi förstår det som att du inte riktigt förstår varför du berörs av det då barnen inte har någon kontakt med sin pappa i nuläget.

Socialtjänsten är skyldig att meddela vårdnadshavare om att en anmälan har inkommit. Det sker antingen per telefon, eller som i ditt fall med ett brev. I brevet har det troligen även lämnats ett förslag på tid för ett möte. På detta möte går handläggaren igenom innehållet i anmälan med dig. Du får möjlighet att ge din bild av situationen och du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till handläggaren. Det är viktigt att du som förälder förstår och känner dig delaktig i processen, ett tips är därför att du på förhand skriver ner vilka frågor du har redan innan mötet.

Handläggaren har två veckor på sig, från det att anmälan inkommit, att fatta beslut om det skall inledas utredning eller inte. En utredning syftar till att undersöka barnets situation och om det kan finnas behov av hjälp eller stöd för barnet.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter