Behöver flytta men hur?

Hej,
Jag har problem med flyttning i flera år nu. Både jag och min make har stora skulder i kronofogden och handläggaren hotar oss varje månad om att vi måste flytta till billigare hyra. Vi kan inte flytta trots vi har försökt men vi kan inte skriva på kontrakt på grund av våra namn i kronofogden. Jag har försökt att prata med handläggaren om att socialen hittar billigare lägenhet, men då säger hon nej socialen hjälper inte familjer med bostad. Vi blev trötta med det här, vad ska vi göra? Trots att vi har en son som går i särskolan och han behöver känna sig trygg hemma och inte hela tiden hot om att vi ska inte få bidrag eller något. Hur ska vi tillväga?

Orolig familj

Kommentarer

Hej!

Det låter som en påfrestande situation för er familj, ni har fått besked från socialtjänsten att ni ska hitta en billigare lägenhet för att er nuvarande bostad har för hög hyra.

Vanligtvis lämnas ett rådrum på ett visst antal månader. Under den tiden ska ni göra allt ni kan för att hitta en billigare lägenhet. Ni ska kunna visa för socialtjänsten att ni arbetar aktivt för att hitta ett billigare boende.
Om ni trots försök att byta, leta, stå i kö på Boplats syd etc. inte lyckas får ni prata med er handläggare om detta för att få förlängt rådrum.

Genom att visa er handläggare kring hur skuldsituationen ser ut och att detta omöjliggör er situation på bostadsmarknaden så kan ni ha större chanser till ett förlängt rådrum.

Hoppas situationen löser sig för er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter