Tid för att få plats på utredningshem?

Hej.

När barnhandläggare tycker att en familj ska in på utredningshem för föräldraförmågan ska bedömmas, hur lång tid är det rimligt att få vänta på besked? Det vill säga från det att handläggaren beslutat att familjen ska genomgå utredning tills man ska få besked om när utredningen ska påbörjas? Kan det ta flera månader av ovisshet?

U

Kommentarer

Hej!

Förstår vi dig rätt så har en familj fått besked om att de ska komma till ett utredningshem men att de ännu inte fått veta när. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att det är kö till det utredningshem som de ska till.

Om familjens ovisshet beror på att de inte vet när i tid de får komma till utredningshemmet så är vårt råd att fråga handläggaren om när det kan bli. Det ligger ju i socialtjänstens intresse att familjer som är i behov av utredning och stöd får detta så fort som möjligt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter