Adoption

Hej!
En situation av det ovanligare slaget. Jag är en bisexuell kvinna i en samkönad relation.
Vid faderskapsutredningen i våras så ljög jag om hur min dotter blivit till. Jag och "pappan" sa att hon blivit till genom heminsemination. Så är inte fallet. Han har varit otrogen mot sin sambo och vill inte att det ska komma fram. Ingen av oss vill att något ska komma mellan att min fru kan adoptera vår dotter och tänker att det inte gagnar någon att veta hur det egentligen gick till. Har har inte varit pappa på något sätt eller bidragit med något till flickan. Det är min fru som är hennes andra förälder.
Jag gillar inte att ljuga men vill inte sabotera adoptionen när dess lämplighet utreds av socialnämnden. Min fråga är: spelar det egentligen någon roll för adoptionen hur barnet blev till? Hur lämnas socialnämndens yttrande till rätten? Är det en hel utredning med alla detaljer eller bara ett ja/nej om lämpligheten av den som ska adoptera?

Ledsna mamman

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en stark önskan att bli en familj och lever som detta redan nu i praktiken.

I korthet är det inte ett ja/nej-svar som tingsrätten ber om: adoptionsutredningen handlar om att tingsrätten vill veta att adoptionen är till gagn för barnet och om något talar mot att partnern skulle adoptera barnet. En adoption gäller ju livet ut och får juridiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för hela familjen. Därför utreds parets relation, syn på barnets ursprung och sätt att planera för familjelivet, sociala, ekonomiska och praktiska förutsättningar för att dela på föräldraskapet eller ta hand om barnet på egen hand om det händer föräldern något. Utredarna har ingen lögndetektor men lång erfarenhet inom yrket. Om det finns saker adoptant eller biologisk förälder vill dölja kan det ge känslan av att det är något som inte stämmer även om utredaren inte vet vad. Bäst därför att hålla sig till sanningen. Om barnet blivit till genom heminsemination eller inte är inte avgörande för om adoptionen skulle rekommenderas, det är en helhetsbedömning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter