Gå hem ensam från skolan

Min sambo och jag är oeniga i en fråga angående om våra barn kan ta sig hem själva från fritids eller ej. Han tycker att barnen 5,5 och 8,5 kan gå själva. Vägen är ca 1 km och det är inte gångbara någonstans. De ska över en högtrafikerad väg och förbi en butik där det är mycket bilar i rörelse. I vårt villaområde är det höga häckar och skymd sikt. Jag är orolig för att något ska hända och att han låter dem gå själva när jag exempelvis är bortrest, trots att han vet att jag är emot det. När är barn redo att gå själva i trafiken?

Bilar är hårda, barn är mjuka

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du och sambon inte är överens om när barnen som är 5,5 och 8,5 kan ta sig till skolan själv. Du beskriver att vägen till skolan går över trafikerade gator och att den på vissa sträckor saknar gångbana. Du skriver också att det vid vissa delar är skymd sikt. Ni som föräldrar känner ju era barn allra bäst men vi skall försöka ge någon slags vägledning.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF beskriver att barn mognar i olika takt men att de först i 9-10-års ålder är mogna att ta sig fram som gångtrafikanter i trafiken. Vid cirka 12 år klarar de flesta att cykla i en komplicerad trafikmiljö. Detta har inte bara med synen att göra utan också med motorik och samordning av rörelser samt avläsning av olika situationer som kan krävas i trafiken. Framför allt styr leken och fantasin de yngre barnen.
För att barn skall kunna vistas i trafiken på egen hand krävs att de får lära sig-, träna sig i att hantera den. Ett inledande steg kan därför vara att man som förälder cyklar och går tillsammans med barnet. Att man tillsammans tränar på att ta sig sträckan till skolan och pratar om de faror som finns längs vägen, på så sätt kan man rusta barnet till dess att den biologiska mognaden finns.
Det är inte alltid lätt som föräldrar att vara överens om vilka regler som skall gälla men för ett barn är det viktigt att det finns en tydlighet och en förutsägbarhet, detta skapas t.ex. genom att det finns regler. Om man känner att man behöver hjälp och stöttning i sitt föräldraskap kan man vända sig till kommunen som brukar kunna erbjuda olika föräldrautbildningar.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter