Etik Hemtagningsprocess

Hej!

Jag funderar över vilken teoretiskt etik man använder när man överväger hemtagning eller vårdnadsöverflytt? Alltså pliktetik, konsekvensetik osv?

Lillajag

Kommentarer

Hej!

När det gäller Socialtjänstens handläggning styrs den av gällande lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer.

Om du är intresserad av att fördjupa dig i de etiska ställningstagande som ligger bakom lagar och riktlinjer råder vi dig att läsa i förarbetena till lagen och i socialstyrelsens riktlinjer. På Socialstyrelsens hemsida finns många publikationer kring riktlinjer och forskning:

https://www.socialstyrelsen.se/

Här kan du läsa aktuell lagtext och förarbeten:

https://lagen.nu

Vänligen

Soctanterna

Soctanter