Vad kan jag få för hjälp att flytta hemifrån?

Jag är just nu arton år och bor hemma, men min skola är 1,5 timme hemifrån. Då jag har problem med depression och ångest samt inte trivs hemma så är det väldigt tufft att ha så lång reseväg till skolan. Jag vill bara ha någonstans där jag mår bra och känner mig säker, så att jag kanske klarar av gymnasiet. Vet inte om jag klarar av och jobba.

Asbjörg

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du kämpar på med skolan trots att du har lång resväg och har det jobbigt hemma.

Som du säkert vet är dina föräldrar försörjningsskyldiga för dig så länge du går på gymnasiet eller längst till du fyller 21 år. Om du och dina föräldrar kommer överens om att du ska bo någon annanstans är det dina föräldrar som får hjälpa dig ekonomiskt. Många föräldrar har inte den möjligheten. Ibland kan man hitta en annan lösning såsom att hyra ett rum på studieorten eller att bo inneboende. Ett annat alternativ är att byta skola till en som närmre ditt hem så du får en kortare pendling.

Socialtjänsten kan i undantagsfall bevilja uppehälle och hyreskostnad för en ungdom om det finns särskilda skäl och föräldrarna saknar inkomst.
Vi hoppas du hittar en lösning som blir bra för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter