Hjälp till annat boende på grund av störande grannar

Jag bor i en lägenhet, eget kontrakt sedan flera år tillbaka och har den senaste tiden fått problem med störande grannar. Jag har tagit upp saken med hyresvärden och med grannarna som stör men det har inte blivit någon förbättring.

Jag är diagnosticerad med depression och ångest vilket gör att jag mår mycket dåligt av alla störningar i min lägenhet. Hyresvärden känner inte till att jag lever på försörjningsstöd och jag har inte åberopat mitt mående när jag framfört klagomålen om de störande grannarna.

Jag undrar nu om socialtjänsten kan hjälpa till i en sådan här situation? Jag tänker då framförallt på att få hjälp att hitta annat boende på grund av min hälsosituation. Jag bor i Stockholm och står i bostadskö men har inte kötid nog för att hitta en lägenhet där hyran faller inom socialtjänstlagens norm. Jag önskar bo kvar i Stockholm och det är alltså inte aktuellt med bostad i annat län.

Sarah

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du blir störd av dina grannar och att du framfört dina synpunkter till fastighetsägaren. Om det inte blivit bättre bör du kanske prata med fastighetsägaren igen.

Socialtjänsten kan inte hjälpa till med lägenhetsbyte däremot kan du själv leta efter någon som vill byta lägenhet tex på anslagstavlor eller likande. Det finns även websidor som man kan använda för att hitta någon annan som är i behov att byta bostad.

Vi hoppas du hittar en bra lösning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter