Komvux och försörjningsstöd

Hej!
Jag har blivit utskriven från min kommuns social pga att jag ville studera på komvux (gymnasienivå) för att få ett arbete. Jag hyr lägenhet i andra hand av soc med jätte hög hyra (finns ingen annan). Jag är ensamstående med 2 barn, 20 resp 8 år gamla. Soc skrev ut mig trots att jag inte är beviljad studiebidrag från csn pga obetalda årsbelopp sen 20 år tillbaka. Nu ska jag bli vräkt och vi blir då hemlösa vilket soc vet. Har jag inte någon rätt i världen för att få bidrag? Jag är rädd och utelämnad då ingen kan hjälpa mig.
Hur ska jag göra?

Thess

Kommentarer

Hej!

Det låter som du befinner dig i en besvärlig situation.
Du skriver att du hyr en lägenhet i andra hand av socialtjänsten vilket bör betyda att du har blivit beviljad bistånd till boende och har kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Ibland delar kommunen upp sig i olika sektioner en för ekonomi en för boende och så vidare men det är i alla fall en och samma socialtjänst för hela kommunen och det är viktigt att de olika sektionerna samarbetar.

Vi föreslår att du pratar med din handläggare för boendet så att ni tillsammans med ekonomihandläggare kan göra upp en handlingsplan för att förhindra att du och dina barn står utan boende och behöver söka akutboende.

Vi hoppas att du och din familj tillsammans med socialtjänsten finner en lösning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter