Jag och min har bråkat och vill inte bo tillsammans .

Hej!Jag och min man har bråkat och vill inte bo tillsammans .
Vi står båda på hyreskontraktet .
Skilldmässa är på gång
Vi har barn .24,22,20,15och 5år .
Jag vill helst inte bo i samma lägenhet
Hur kan jag bo tills jag hitta en fastboende .
Vad ska jag göra ?

HA skillmässa

Kommentarer

Hej!

Att skiljas är en stor omställning för hela familjen och kan vara påfrestande. I och med att ni har gemensamma barn som är under 18 år kommer ni att få en betänketid på 6 månader innan skilsmässan går igenom.

Vid en separation ska en bodelning ske. Antingen kan man komma överens om att ena parten behåller lägenheten eller att man byter den gemensamma lägenheten mot två mindre.

När det finns minderåriga barn med i en separation ska man också komma överens om vårdnad, boende och umgänge gällande barnen. Ofta kommer föräldrarna själva fram till hur det ska se ut men om man är oense kan man vända sig till familjerätten.

Det vilar ett stort ansvar på individen att ordna med boende på egen hand. Om man befinner sig i hemlöshet eller på grund av andra särskilda omständigheter inte kan stanna kvar i sitt hem, exempelvis om man är utsatt för hot och våld, kan man kontakta socialtjänsten för att ansöka om hjälp. För att vara berättigad långsiktig hjälp ska individen vara hemlös samt ha särskilda svårigheter som gör att hen inte kan ordna boende på egen hand. Även om man inte har särskilda svårigheter att själv söka lägenheter kan man, om man befinner sig i akut hemlöshet, vara berättigad kortsiktig hjälp för att avhjälpa att nöd uppstår. Vi råder dig att kontakta din socialtjänst för att förhöra sig om vad som gäller för dig och för att få hjälp och stöd vidare.

Vi hoppas att vårt svar har kunnat vägleda dig!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter