Csn

Hej väntar på beslut från CSN lång handläggning upp till 8 veckor fick jag veta när jag ringde. Står här utan pengar 3 minderåriga barn en på 18. Jag har barnbidrag bostadsbidrag och underhåll. Får till svar att jag är självförsörjande från ek bistånd.

Hedvig

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du hamnat i en knivig sits där du har svårt att påverka din ekonomiska situation i nuläget. Du skriver också att du har bostadsbidrag och andra bidrag kopplade till barnen.

När socialtjänsten får in en ansökan om bistånd görs en individuell prövning utifrån den enskildes situation. En del handlar då om du anses vara självförsörjande med den inkomst/de bidrag som du har.

På Socialstyrelsen hemsida kan du göra en provberäkning utifrån dina inkomster och utgifter:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnor...

Vi tänker att du kan vända dig till socialtjänsten där du bor och ansöka om försörjningsstöd i väntan på beslut från CSN. I vissa fall kan man beviljas ekonomiskt bistånd mot återbetalning. När du ansökt om försörjningsstöd och fått ett skriftligt beslut så blir det enklare för dig att ta ställning till om du ska överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Vi önskar dig lycka till med dina framtida studier!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter