Om jag avsäger mig vårdnaden

Om jag avsäger mig vårdnaden slipper barnen lvuet då?

Om jag

Kommentarer

Hej!
Om du har gemensam vårdnad om barnen och vill att den andre vårdnadshavaren ska ha ensam vårdnad så kan ni skriva ett avtal om enskild vårdnad.

Detta regleras i Föräldrabalken och i 6 kap 6 § och där står det att barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Om och hur detta skulle påverka att barnen vårdas enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) kan vi inte svara på. Vi råder dig att prata med handläggaren och fråga vad som behöver förändras för att barnens LVU ska upphöra.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter