Riksnorm

Kan jag bli nekad riksorm

Rätt eller fel

Kommentarer

Hej!

Du undrar om man kan bli nekad försörjningsstöd enligt riksnormen.
För att bli beviljad försörjningsstöd och på så sätt kunna uppnå en skälig levnadsnivå enligt riksnormen krävs det att den sökande individen står till arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten får även begära att individen ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet och missköts detta utan godtagbara skäl kan socialtjänsten neka försörjningsstöd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter