Tragiskt.

Varför har socialtjänsten grova fördomar mot människor inom autismspektrat?
Det är ju kriminellt(borde vara)hur de kör över människor de är satta att stödja och hjälpa.Många är de som förlorat sina barn exempelvis.Jag har själv asperger och blir behandlad som om jag vore utvecklingsstörd.Höj kunskapen!!

Lena

Kommentarer

Hej!

Vi beklagar verkligen att du upplever dig illa behandlad av socialtjänsten. Självklart ska alla bemötas med respekt.

Det är viktigt för oss att ta emot synpunkter och klagomål så att vi kan bli bättre. Gäller ditt klagomål Malmö Stad kan du gå in på denna länk:

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Klaga--berom.html
och lämna klagomål.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter