Lag

Kan soc necka riksnorm

Polrob

Kommentarer

Hej!

Du undrar ifall socialtjänsten kan neka försörjningsstöd för att du ska uppnå en skälig levnadsnivå enligt riksnormen.

För att erhålla försörjningsstöd kan socialtjänsten kräva att man står till arbetsmarknadens förfogande alternativt får socialtjänsten begära att individen ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.
Om individen skulle neka till detta utan godtagbart skäl kan socialtjänsten besluta om att avslå försörjningsstöd med hänvisning till att man inte har gjort vad man har kunnat för att bidra till sin egen försörjning.

Har du blivit nekad försörjningsstöd bör du ta kontakt med din handläggare som kan förklara anledningen till beslutet och även hur du kan överklaga det.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter