Ekonomiskt bistånd

Jag går i terapi för prestationsångest och har fått studieuppehåll under en termin. Jag har ingen a kassa och ingen sjukpenning eller CSN bidrag. Jag har inget att leva på men jag har anmält mej på arbetsförmedlingen och jag hoppas att jag hittar ett jobb men jag orkar inte plugga, jag läser medicin. Nu säger soc att jag inte kan få ekonomiskt bistånd utan då måste jag avbryta studierna helt. Tänk om jag inte kommer in igen? Hur sk jag betala min hyra? Varför kan de inte godkänna att jag har gjort ett studieuppehåll för att jag inte mår bra.?

Orolig student

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du gjort studieuppehåll och under tiden går i terapi för prestationsångest, vilket förhoppningsvis gör att du kan fortsätta med dina studier senare. Att utbilda sig är en av de bästa investeringarna man kan göra för att få leva det liv man själv vill.

Försörjningsstöd ges som regel inte vid studier och nästan aldrig vid högskolestudier, utan försörjningen bedöms kunna ske genom de studiesociala förmåner som finns att söka via tillexempel CSN. Med det sagt så är försörjningsstöd ett bistånd som prövas individuellt utifrån en särskild situation. Även om det finns ramar och lagar som styr, så är det individuella beslut och din specifika situation som ska prövas. Vi råder dig att ansöka för att få just din situation prövad.

Om du skulle få ett avslagsbeslut har du alltid möjlighet att överklaga.
Ett annat sätt för att få medel till sin försörjning under studierna är att söka stipendier. Länken nedan kan du läsa mer om detta:

http://www.stipendier.se/

Vi hoppas att du hittar en lösning på din studiesituation och försörjningen för denna, så att du kan fullfölja din utbildning!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter