Välja sida

Hej,
Jag är mamma till två små pojkar som interimistiskt blivit fråntagen vårdnaden under en familjerättsutredning, främst baserat på min hälsa, drag av borderline.
Pappan har fått flera allvarliga orosanmälningar på sig varav den senaste en inspelning på stora pojken, 3år, säger att han är rädd för pappa och låter mycket arg när han slår sig i nacken. Pojken har även visat tecken på att vara strykrädd.
Socialtjänsten har inte brytt sig utan bara meddelat pappan vad som inkommit.
Pappan har misshandlat mig och två andra flickvänner allvarligt psykiskt, även viss del fysiskt. Han har även begått sexuella övergrepp på oss alla tre. Han misshandlar även barnen psykiskt och manipulerar framförallt 3åringen att säga att mamma är dum.
Socialtjänsten har valt sida och anser att pappan talar sanning i allt och tar varken min, flickvännernas eller min mor som varit mycket nära familjen, ord i beaktande.
De svarar inte på frågor utan anklagar mig för ältande.
Deras gruppchef tar inte heller till sig av det som kommer in som är minsta negativt om pappan.
Vad kan jag göra?
Jag är mycket orolig för mina pojkars mående och både fysiska och psykiska hälsa.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Du berättar att du har en oro för att dina barn inte har det bra hos pappa. Du beskriver att han utsätter dem för psykisk misshandel och att även du själv tidigare varit utsatt av honom.

Eftersom du inte nu är vårdnadshavare får du inte information angående orosanmälningarna som inkommit till socialtjänsten.

Vad du kan göra om du är missnöjd med handläggningen av ditt ärende hos socialtjänsten eller annan kommunal eller statlig myndighet är att kontakta IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO utövar tillsyn och hanterar klagomål.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter