Får försörjningsstöd gå över en läkares beslut ?

Hej
Jag har ett läkarutlåtande där det står att jag är svårt psykiskt sjuk och jobb är en hälsorisk för mig. Min handläggare och teamledare menar på att jag ändå ska jobba för att jag nekades sjukersättning .. Har de verkligen rätt att kräva detta ?
Mvh Angie68

Angie68

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du är svårt sjuk och att arbeta skulle innebära en hälsorisk för dig, men att socialtjänsten ändå kräver att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Du säger att de hänvisar till att du har fått avslag på din ansökan om sjukersättning och du undrar om de verkligen kan kräva att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vi förstår att du befinner dig i en svår situation. Socialtjänsten kan under sin utredning ta in underlag från olika myndigheter. Kanske kan det vara så att de i sin bedömning tagit hänsyn till läkarintyget men ändå anser att de vill testa din arbetsförmåga eller att de har andra anledningar till varför de anser att du bör kunna arbeta. Då vi är en allmän rådgivningstjänst kan vi inte svara på din fråga om socialtjänsten har gjort rätt i ditt fall. Vi råder dig därför att samtala med din socialsekreterare för att få klarhet i vilka underlag som de utgått från samt varför de har bedömt din situation så som de har gjort.

Om du anser att socialtjänsten har fattat ett felaktigt beslut kan du lämna in en överklagan. I en överklagan ska du skriva vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att socialtjänsten ändrar sitt beslut. Om socialtjänsten inte ändrar beslutet till din fördel ska de skicka det vidare till Förvaltningsrätten som ett yttrande. Det är då Förvaltningsrätten som avgör i ärendet. En överklagan ska göras inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter