Lägenhet

hej jag är 15 snart 16år gammal och jag känner mig inte trygg hemma. finns det någon möjlighet att man kan få lägenhet av socialen?

hej

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du inte känner dig trygg hemma och att du inte längre vill/kan bo kvar där. Du undrar också om socialtjänsten kan ge dig en lägenhet dit du kan flytta.

Det är primärt dina föräldrar som har ansvaret för att du har någonstans att bo t.o.m. att du fyller arton år eller om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå som längst till du fyller tjugoett år, oavsett var någonstans du bor. Dock kan det ibland vara så att föräldrar inte har förmåga att ta det ansvaret och då kan socialtjänsten behöva ingripa.

Inget barn ska känna sig otrygg i sitt eget hem och det är viktigt att du får hjälp. Vi tänker att ett första steg för dig skulle kunna vara att kontakta socialtjänsten där du bor och berätta hur du har det hemma.

Om omständigheterna är sådana att ett barn eller en ungdom far illa i hemmet så kan socialtjänsten behöva utreda barnets situation och behov. Om du i ett första skede känner att steget är för stort för att kontakta socialtjänsten så kan du tex. kontakta kuratorn på skolan eller boka in ett samtal hos Familjeteamet hos Plattform Malmö. Detta är en samtalsmottagning för unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar. Till Familjeteamet kan du komma enskilt på samtal eller tillsammans med din familj. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering. Det kostar inte heller någonting. Du kan läsa mer om Familjeteamet och hur du kontaktar dem nedan;

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Stod-till-barn-och-unga/Sa...

Vi hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter