?

Om man inte ”kan” bo hemma längre pga omständigheter, vad ska man göra då? Om man är för ung för att skaffa eget boende

Hej

Kommentarer

Hej!

Du undrar vad du kan göra om du av olika anledningar inte kan bo hemma. Beroende på vilka omständigheterna är som gör att du känner att du inte längre kan bo kvar hemma, så finns det lite olika sätt att hantera situationen.

Om omständigheterna är sådana att ett barn eller en ungdom far illa i hemmet så kan socialtjänsten behöva utreda barnets situation och behov. Om du i ett första skede känner att steget är för stort för att kontakta socialtjänsten så finns det olika vägar att gå. En möjlighet är att kontakta kuratorn på skolan. Ett annat sätt kan vara att boka in ett samtal hos Familjeteamet hos Plattform Malmö som är en samtalsmottagning för unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar. Till Familjeteamet kan du komma enskilt på samtal eller tillsammans med hela familjen. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering och det kostar ingenting. Du kan läsa mer om Familjeteamet och hur du kontaktar dem nedan;

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Stod-till-barn-och-unga/Sa...

Det som kan sägas rent generellt är att dina föräldrar har ansvaret för att du har någonstans att bo t.o.m. att du fyller arton år eller om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå som längst till du fyller tjugoett år, oavsett var någonstans du bor. Det är också dina föräldrar som ska stå för kostnaden för ditt boende. Exempelvis kan dina föräldrar godkänna att du bor hemma hos en släkting under en tid. Om detta blir mer varaktigt behöver släktingarna utredas och godkännas av socialtjänsten innan ett barn/en ungdom får flytta dit.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter