Fråga

Hur brukar det funka om en sochandläggare polisanmäler en klient? Om en handläggare polisanmäler en klient inom sitt jobb, får handläggaren inte berätta för klienten att handläggaren polisanmält klienten? Jag tänker på om det brukar finnas någon förundersökningssekretess som soc måste förhålla sig till?

Undrar

Kommentarer

Hej!

Olika kommuner kan ha olika rutiner för hur de hanterar polisanmälan mot klienter. Generellt kan vi säga att det inte finns någon skyldighet för socialtjänsten att meddela om de har gjort en polisanmälan, det kommer ju oavsett att komma till personens kännedom. Det kan finnas olika anledningar till varför socialtjänsten väljer att inte meddela att de har gjort en polisanmälan. Om det gäller misstanke om våld mot barn skulle ju det t ex kunna innebära att den misstänkte förövaren får möjlighet att påverka barnet innan polisen har hunnit hålla förhör.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter