Boende, tvister m.m

Hej!
Jag är väldigt fundersam över hur det fungerar när jag gjort en socanmälan. Hur fungerar de om jag skulle få ett annat boende gentemot min partner, som jag har barn ihop med. Vi har ju gemensam vårdnad. Kan man inte få hjälp med boende förrän man har full vårdnad?

Tänkaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har gjort en orosanmälan på ert gemensamma barn och du undrar om du kan få hjälp med boende även om du inte har ensam vårdnad. Att känna oro för sin boendesituation är påfrestande och kan innebära stor stress.

Den vilar ett stort ansvar på individen att ordna med boende på egen hand. Om man befinner sig i hemlöshet eller på grund av andra särskilda omständigheter inte kan stanna kvar i sitt hem, exempelvis om man är utsatt för hot och våld, kan man kontakta socialtjänsten för att ansöka om hjälp. För att vara berättigad långsiktig hjälp ska individen vara hemlös samt ha särskilda svårigheter som gör att hen inte kan ordna boende på egen hand. Även om man inte har särskilda svårigheter att själv söka lägenheter kan man om man befinner sig i akut hemlöshet vara berättigad kortsiktig hjälp för att avhjälpa att nöd uppstår. Vi råder dig att kontakta din socialtjänst för att förhöra sig om vad som gäller för dig och för att få hjälp och stöd vidare.

Vi hoppas att vårt svar har kunnat vägleda dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter