Soc anmälan på sons mamma

Hej! Min sons mamma har åkt dit för en ringa narkotika (kokain). Jag och sonens mamma bor inte tillsammans sen länge. Vi har blivit kallade på ett möte var hos soc och dom har nu startat en utredning. Min fråga är då utreder som bara henne eller blir det båda två så som utreds för detta?

Orolig

Kommentarer

Hej!

När en förälder eller vårdnadshavare är misstänkt för narkotikabrott gör polisen per automatik en orosanmälan till socialtjänsten. Forskning visar att föräldrars missbruk har stor påverkan på barns fortsatta hälsa och utveckling. Det är därför socialtjänsten arbetsuppgift att ta reda på hur detta påverkar barnet för att se om familjen kan vara i behov av stöd och hjälp. Vid en sådan utredning kommer socialtjänsten behöva prata med bägge föräldrar, även den som inte har ett missbruk. Socialtjänsten kommer också prata med barnet, givetvis utifrån barnets ålder och mognad, för att kunna göra barnet delaktigt och ta reda på barnets inställning. Socialtjänsten kan också prata med andra som finns i barnets närhet och professionella som träffar barnet eller vårdnadshavarna.

Så för att svara på din fråga är det egentligen så att det är ert barns situation som utreds och i det kommer ni båda två kallas till samtal.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter