Akutmathjälp

Hej! Jag har fått ett kort för akut mathjälp av socialen på 200 kr. Men min fråga är fylls dom 200 på efter 00.00?

Frågaren

Kommentarer

Hej!

Olika socialtjänster kan ha olika rutiner för när ett förladdat kort fylls på. Det kan bland annat bero på vilken bank som sköter överföringen. Vi kan därför inte ge dig ett direkt svar på din fråga och hänvisar dig att ta kontakt med din socialsekreterare för att få klarhet i frågan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter