Möjlighet att spara från försörjningsstödet

Hej!
jag har sedan en tid försörjningsstöd.
Jag försöker att spara lite av detta varje månad till ex.till kläder och saker till hemmet.Vad händer med detta sparkonto om soc får reda på det(de vill ju ibland se kontoutdrag).Frågan är alltså får jag behålla mina sparade pengar,eller kan de kräva det till hyran exempelvis.Har just nu ca.2500 på sparkontot.

Frida

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du sedan en tid tillbaka uppbär försörjningsstöd och att du försöker spara lite pengar varje månad för att kunna köpa vissa saker.

Förutsatt att du löpande beviljats ekonomiskt bistånd och inte haft ett avbrott eller uppehåll under tiden så ska inte de pengar du sparat av ditt försörjningsstöd räknas med som inkomst/tillgång vid kommande beräkningar av försörjningsstödet. Skulle du ha ett avbrott då du inte längre uppbär försörjningsstöd och på nytt ansöker, så tittar man på samtliga inkomster/tillgångar och gör bedömning utifrån detta om du är berättigad försörjningsstöd eller inte.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter