Vem kan hjälpa mig

Hej. Jag är så otroligt trött på socialen, jag får ångest varje månad, handläggaren räknar fel, o drar av kostnader som inte existerar, så jag går back varje månad, har en familj o försörja...men vet inte riktigt hur...3000krkommer man inte långt med...det fattas ca 5500...vad ska jag göra, vem kan jag anmäla till.?..tror inte det räcker att byta handläggare, antar de har samma matematiska problem hela högen. O chefen har sten i kontoret, hen går inte o snacka med. Vad gör jag.?

Trött

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en tuff situation, hur du varje månad får olika avdrag på ditt ekonomiska bistånd som du inte förstår. Att pengarna inte räcker till kan innebära en stor stress och påverka många områden i livet.

Vi råder dig först och främst att få ett samtal med din socialsekreterare så att ni kan diskutera varför socialtjänsten gör som de gör och så att du förstår varför de fattar beslut om att göra avdrag. Om du efter det fortfarande anser att socialtjänsten har fattat fel beslut om ditt månatliga bistånd kan du överklaga beslutet. Det gör du genom att lämna in en överklagan. I den ska du skriva vilket beslut du avser att överklaga, varför du tycker att beslutet är fel samt hur du vill att socialtjänsten ändrar beslutet. Du ska få en besvärshänvisning till ditt beslut som redogör för hur du ska gå till väga. Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Socialtjänsten kan sedan besluta att antingen ändra beslutet till din fördel eller skicka det vidare till Förvaltningsrätten genom att lämna ett yttrande. I så fall är det Förvaltningsrätten som beslutar om ditt ärende.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter