Hemlös

Hej! Jag har haft en turbulent uppväxt, varit tidigare kontaktad med socialen.
Jag bodde hos min mormor som vara jättesjuk men hon flyttade till ett äldreboende och jag blev hemlös. Jag hade ett missbruk när jag bodde hemma hos min mormor så socialen hjälpe mig till ett vallhem men mitt missbruk fortsatte. Kom väck från mitt missbruk och det hemmet flyttade till en vän som tog in mig men nu får jag inte bo kvar pga andra omständigheter. Har bott på gatan nu i 3veckor hos visa vänner här och där och min situation är kris.
Så jag undrar ifall socialen kan hjälpa mig på något sätt med boende.

Malmökille

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du med hjälp av dina vänner har lämnat ett missbruk bakom dig vilket vi tycker är starkt av dig. Du skriver också att du är hemlös och att du har fått hjälp av dina vänner med tillfälliga boendelösningar, men att du nu inte kan lösa din situation längre.

Det vilar alltid ett tungt ansvar på den enskilde att själv lösa sin situation och göra vad man kan för att hitta ett boende. Om man är hemlös och inte på egen hand kan hitta lösningar kan man vända sig till socialtjänsten och ansöka om boende. Socialtjänsten kommer då bedöma om du är berättigad hjälp med boende. I vissa fall kan man vara berättigad hjälp med ett mer långvarigt boende och i vissa fall kan man beviljas kortvarigt boende utifrån att man annars riskerar att lida nöd.

Vi hoppas att du ska få hjälp med din situation så att det blir bättre för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter