Får soc handläggare

Får soc handläggare ljuga för barn ? Hot barn för att dom tog sönder saker när dom försökte skydda sig själv så att soc inte skulle ta dom? Får soc handläggare bära ut barn ifrån skolan och in i en bil? Barn som far illa hemma hade inte betet sig så. Efter de här traumat har barnen inte fått någon hjälp ingen samtal kontakt och upp på allt detta inte fått träffa sin mamma på 9 månader

Får soc

Kommentarer

Hej!

Handläggare inom socialtjänsten eller annan kommunal eller statlig myndighet har ett ansvar att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt och följa gällande lagstiftning. Detta innefattar självklart att fara med osanning eller att hota någon.

Tjänstemän som arbetar inom socialtjänsten kan åtalas och dömas för tjänstefel. Det krävs att man uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot lagstiftning.

Är det större barn och dessa inte vill följa med är det bara polis som får tvinga barn att följa med.

Vårt råd är att du pratar med barnens handläggare om dina funderingar och din oro för barnens hälsa. De allra flesta jour- och familjehem som används är erfarna och bra på att hantera barn som mår dåligt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter