Vem kan hjälpa mig?

För tre år sen tog mitt ex mina barn och stängde dörren för mig. Han ljög å sa att han skyddade dem från mig. Vilket nog är precis tvärtom. De borde ha skyddats från honom. 5 månader gick. Ingen kunde hjälpa mig att träffa mina barn. Inte ens soc. Han manipulerade dem under denna tid före denna tid efter denna tid. På utredningar har de bara fått komma när han har dem. Han är kontrollerande och det står i utredningar att han manipulerar dem. Jag har gått igenom utredning på utredni g inget visar på att nåt är fel. Jag fick via dom rätt att träffa mina barn. Utom den äldste för han var över 13. Jag förlorade kontakten helt. Tom skolan tog bort kontakten med mig å jag har delad vårdnad. Inget kom till mig. Jag har inte vetat hur han har det ens. Tre delgivningar har han gett mig. En varje år vid samma tidpunkt när min andra son kommit över 12...fast sen alldeles innan rättegång har han börjat samarbeta. Två gånger. Nu har det hänt igen. Delgivning bara lögner..sen utredning å nu har han trots dom tagit barnen allaå håller dem ifrån mig. Han säger atthan skyddardem från mig vilket bara är bullshit! Han har polisanmält mig å han skickar till tingsrätten. En vecka efter jag släppte min dotter ifrån mig så gick jag till skolan å då var hon rädd för mig. Det var hon inte när hon åkte. Däremot var hon arg å stressad över att åka till pappa! Jag var tvungen att åka hem
Ingen på soc kan hjälpa mig!!! Fast de kan gå hans vägar. Det kan väl ändå inte vara mina barns bästa attde ska vara heltid hos en manipulerande pappa som gör allt för att tala illa om mig och att kontakten med mig ska kunna tas bort? Jag känner mig så frustrerad för ingen lyssnar på mig! Mina barn kommer vara vrak om han får fortsätta hållas! Vem kan hjälpa mig å framför allt mina barn!

Har de ingen kompetens?

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du befinner dig i en svår situation. Att som förälder förlora kontakten och inte ha ett fungerande umgänge med sina barn eller insyn i deras vardagsliv kan innebära stor sorg. Vi förstår det som att du är orolig för hur dina barn har det hos sin pappa och att du också har uttryckt detta till socialtjänsten som du dock inte tycker lyssnar på dig eller ger dig den hjälp som du behöver.

När socialtjänsten utreder barns hemförhållanden och när Familjerätten och Tingsrätten bedömer och fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid beaktas. Att barnets bästa alltid ska beaktas innebär att man utgår från barnets rätt. Barn har rätt att växa upp trygga förhållanden och få sina behov av säkerhet, omvårdnad och känslomässig utveckling tillgodosedda. Barn har också rätt till umgänge och kontakt med sina föräldrar bortsett från vissa undantag när det framkommer så pass allvarliga brister att det finns en risk för fara för barnet. Vad barnets bästa är och hur det ska tillämpas finns bland annat dokumenterat i socialtjänstlagen, föräldrabalken och barnkonventionen (som kommer implementeras i svensk lag år 2020).

Vi kan inte svara på om socialtjänsten och andra myndigheter har agerat rätt eller fel. Vi råder dig att diskutera frågorna med din socialsekreterare som bäst kan ge dig svar på varför de kommit fram till att barnen ska vara hemma hos sin pappa. Om du anser att socialtjänsten har gjort felaktiga bedömningar kan du lämna in överklagan till socialtjänsten. Om du anser att du blivit felaktigt bemött kan du kontakta IVO, inspektionen för vård och omsorg, för att lämna ett klagomål. Du kan läsa mer på IVOs hemsida:

https://www.ivo.se/

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter