Varning av hyresvärd

Hej!

Låt säga att man tilldelas ett varningsbrev av sin hyresvärd som också överlämnas till Socialnämden, hur länge finns det kvar i systemet, påverkar det jobbsökande eller att söka bostad i framtiden?

Patrik

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du fått ett varningsbrev från din hyresvärd som också skickats till Socialnämnden.

Om Socialtjänsten har öppnat ett ärende och gjort en personakt på dig med anledning av varningsbrevet omfattas detta av arkivlagen. I Malmö Stad arkiveras personakten i 5 år innan den antingen gallras eller levereras till Stadsarkivet för bevarande.

Ibland vill en arbetsgivare att du ska visa olika registerutdrag, det är oftast från belastningsregistret och då är det du själv som begär utdraget. Den aktuella hyresvärden har ju också tillgång till varningsbrevet om du söker ny bostad hos dem eller använder hyresvärden som referens till annan hyresvärd.
Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter