Psykolog utlåtande

Efter en psykolog utredning som kom fram till att jag är en bra mamma soc chefen vägrar återkoppla till psykologen som hon själv har hyrt in för att de inte blev som hon ville. Men soc klubbar igenom lvu i mitt hem på ett barn tre har jag inte ens fått träffa på 9 månader jag är i en kris ändå är jag en bra mamma till ett barn som har fått posttraumatisk stress efter soc behandling. Hur går detta i hop ?? Soc har verkligen fått mig och tvivla på hela min existens har gjort klagomål om hantering till tre olika soc chefer men dom svarar inte ens. Vad gör jag min oro över mina andra barn tar kål på mig hur mår dom när en av dom lider av posttraumatisk stress. Soc tycker att de är helt okej att en åtta åring får klara sig själv och en tio åring är ute till tolv ett om nätterna så har två av mina barn nu

Förtvivlad mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du och dina barn befinner er i en kaotisk situation och att ni mår dåligt. Det är ett stort ingrepp i livet när barn omhändertas.

Du beskriver att ditt barn lider av posttraumatisk stress och vi tänker därför att det är viktigt att ditt barn får professionell hjälp.

Att samtliga barn i en familj inte omhändertas kan bero på olika faktorer, såsom barnets ålder, barnets behov, föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet mm. Socialtjänstens ansvar är att utreda och bedöma om att barn är i behov av insatser eller annat stöd. Socialtjänsten försöker så långt det går att genomföra insatser och stöd på frivillig väg, men om detta inte fungerar eller bristerna i barnets hemmiljö är allvarliga finns i sista hand möjligheten att omhänderta i form av LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vårt råd är att prata med barnens handläggare och berätta om din oro. Du kan också prata med ditt juridiska ombud.

Om handläggaren eller dennes chef inte svara på dina synpunkter kan du vända dig till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

Vi hoppas att du och dina barn får rätt hjälp och stöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter