Skolarbete

1) Finns det hem för vård och boende till de individer som är beroende av droger och/eller alkohol?
2) Hur ser situationen ut med bostadslösa i Uppsala kommun?
3)Vilka insatser erbjuder Uppsala kommun de som är bostadslösa?
4) Hur jobbar Uppsala kommun för att förhindra att fler blir bostadslösa?
5) Finns det något boende i Uppsala kommun för kvinnor och barn som har blivit utsatt för våld och hot?
6) Finns det något för män som blivit utsatta för våld och hot?
7) Hur ser samarbete ut mellan Uppsala kommuns socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet?
8) Vilka frivilligorganisationer kan hjälpa till och stötta i dessa grupper av människor?

Elev

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är en rådgivningstjänst för frågor som rör social problematik. Vi förstår det som att du har ett skolarbete och önskar hjälp att svara på dina frågor. Då flera av dina frågor rör verksamheter som finns i Uppsala hänvisar vi dig att kontakta deras kommun.

Vi önskar dig lycka till med uppgifterna!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter