Boendeförälders skyldighet

Hej!
Omständigheter: föräldrar som båda är vårdnadshavare, där mamman efter vårdnadstvist är boendeförälder. Barnen har sedan 7 år före tvisten levt 50 % hos vardera förälder utan tidigare insatser från soc eller skola. Det visar sig att mamma i sin bitterhet har manipulerat barnen att tro att de har det bättre hos henne, hennes tårar föder förpliktelser hos barnen som allierar sig enl mammas förväntningar.Soc har under utredningen aldrig träffat barnen tillsammans med pappa och upplevelsen är att Soc varit jävig gentemot mamma som tar sig igenom samtliga möten med manipulativa tårar och offerinställning. Kan IVO kontaktas för jäv?

Trots pappans envetna försök så har barnen , pga veto från mamman , inte under rättstvisten (1 års tid) fått hjälp av privat psykolog för att förstå vad som händer, att de av lojalitet till mamma är på väg att förlora sin pappa. Av strategiska skäl under rättsprocessen ställer mamma barnet i kö i öppenvården. Barnet erbjuds efter 10 månader i kö, en tid hos psykolog. Pappa blir väldigt glad för detta, att flickan äntligen ska få hjälp att hantera sina känslor. Mamman AVBOKAR tiden hos psykolog utan medgivande från pappa. Mamma är livrädd för att flickan ska läka och börja fråga efter sin pappa som hon förlorat.
Har en boendeförälder rätt att avboka sådan läkartid (som den själv initierat) utan medgivande från andre vårdnadshavaren? Detta var flickans sista hjälpinstans sedan Soc lagt ner sina insatser med motivering att föräldrarna inte är mottagliga för samarbete. Flickan är 10 år. Vem ska hjälpa henne få tillbaka sin pappa?
Tack på förhand.

Lisbeth

Kommentarer

Hej!

Det låter som en påfrestande och jobbig situation för alla inblandade, mest av allt för barnen.

När man beslutar om vårdnad, boende och umgänge för ett barn ska barnets bästa alltid vara avgörande. Barn har en lagstadgad rätt till umgänge med båda föräldrarna. Barnets föräldrar har i och med den rättigheten ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med.

Om man som förälder inte är kommer överens eller på annat sätt är missnöjd kring vårdnad/umgänge kan man vända sig till Familjerätten för rådgivning och samarbetssamtal. Om detta inte fungerar finns möjligheten att ansöka om ensam vårdnad i domstol.

Om man är missnöjd med handläggningen hos socialtjänsten eller annan kommunal eller statlig myndighet kan man vända sig till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO utövar tillsyn och hanterar klagomål.

Båda vårdnadshavarna har möjlighet att boka eller avboka läkartider.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter