Skolan anmäler övervikt till Socialtjänsten

Hej!
Mina två barn har problem med kraftig övervikt. Nu har skolsköterskan på deras skolan bestämt sig för att anmäla detta till Socialtjänsten. Vi kämpar verkligen med deras vikt och har begärt på att få tider hos Övervikts enheten för barn och ungdomar. Detta är inget vi blundrar för.

Skolsköterskan vet att vi kämpar. Ändå ska hon göra en anmälan. Jag blir väldigt ledsen och känner mig totalt oduglig.

Denna skola är kända för att skicka in anmälningarna titt som tätt. Är rimligt att anmäla sån sak till socialtjänsten?

Lilla_stina

Kommentarer

Hej!

Du skriver att dina barn kämpar med kraftig övervikt och att ni försöker på olika sätt att få hjälp med detta.
Personer som i sitt yrke arbetar med eller kommer i kontakt med barn har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns en oro för hur barnet har det. Det är alltid en avvägning kring vad som måste anmälas och därför är det bättre att anmäla om det finns oklarheter och låta socialtjänsten titta på det och bedöma om det finns ett behov av att inleda utredning.
Du ska inte känna dig oduglig eller vara orolig. Om du och dina barn är i behov av stöd eller hjälp så kommer du att erbjudas detta av socialtjänsten.
Vi hoppas att det blir bra för dig och din familj.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter