Lvu

Fick idag ett beslut på lvu i hemmet de kan man väl överklaga?

Lvu i hemmet

Kommentarer

Hej!

Ja, ett beslut enligt LVU kan man överklaga.

Socialnämnden ansöker om vård enligt LVU som därefter fastställs av Förvaltningsrätten. Vid överklagan av beslut beskriver du varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar. Beskriv också vad du vill att Förvaltningsrätten ska pröva och vad du vill att domstolen ska känna till och ta hänsyn till i sin prövning.

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet, alltså Socialtjänsten. Du behöver skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Socialtjänsten prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar Socialtjänsten vidare överklagandet och andra handlingar till Förvaltningsrätten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter