Syskonbarn som är på glid

Hej!
Jag är faster till en kille som är 16 år och som jag har förstått har hamnat i verkligt fel sammanhang, Vad jag fått höra från andra ungdomar (som jag känner väl och som gått på samma högstadium som honom) så ägnar han sig åt drogförsäljning, umgås i kriminella kretsar, har blivit misshandlad och rånar folk.

Jag har utan framgång försökt ta upp det med min bror - pojkens pappa - men han undviker mina försök till samtal - svarar inte på vare sig sms eller telefon.

Jag är orolig att det kommer att sluta riktigt illa för pojken och jag värnar såklart både min brorson, min bror och övriga i hans familj.

Kan någon annan ta ett grepp om pojken och hans familj?

Vem vänder jag mig till i så fall?

Undrar orolig faster

Orolig faster

Kommentarer

Hej!

Det du fått berättat för dig om din brorson låter mycket allvarligt och det är bra att du försöker göra hans pappa uppmärksam på detta.

Det finns hjälp och stöd att få både för din brorson och resten av familjen. Det mesta av samhällets stöd och hjälp sker utifrån att den enskilde själv vill ha hjälp.
Om personen inte själv söker hjälp kan du ändå göra en orosanmälan till Socialtjänsten där din brorson bor. Du kan ringa till dem eller skriva och lämna de uppgifter du har samt berätta om din oro.
Socialtjänsten gör sedan en bedömning utifrån de uppgifter som du lämnar om de ska öppna en utredning eller inte.

Vi hoppas att din brorson får den hjälp han behöver.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter