Kommunen VS Vårdboende VS Släkt

Har en dement mamma som bor på ett vårdboende där kommunen köpt deras tjänster.

Om en släkting ska ta i väg min dementa mamma till sitt hem en period som jag tycker är för länge.

Vem är ansvarig för hela den medicinska biten medan mamma är borta?
Vårdboendet eller släktingen?

Tack på förhand!

Viktor

Kommentarer

Hej!

En person som har en demenssjukdom befinner sig både i en utsatt och sårbar situation, när man saknar förmågan att på egen hand ta hand om sig själv tvingas man att tillförlita sig på andra.

Vi föreslår att du pratar med boendet hur det är tänkt att fungera med medicinering under vistelsen hos släktingen. Är det så att din mamma har en förvaltare så är det bra att även rådgöra med hen?

I varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som ansvarar för att det finns rutiner för läkemedshantering på vårdboenden. Denna bör kunna svara på frågor kring rutinerna.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter