Orosanmälan - vad händer sen?

Hej, jag undrar vad som händer efter man har gjort en orosanmälan nr 2 och fler. Den det handlar om är min son 21 år och hasch beroende (har haft en psykos)...I våras ringde vi Falck läkare som gjorde hembesök och de gjorde en orosanmälan och därefter blev han kallad på ett besök till er. Det var ca tre månader sen. Vad händer om vi gör en till anmälan? Hur påverkar dessa anmälningar honom i jobbsökande etc? Han vill inte själv ha någon hjälp, då han anser att han inte behöver. Han vill inte sluta röka.

Mia

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din son har ett drogberoende och som en konsekvens av detta har fått en psykos. Att ha ett barn eller en nära anhörig som använder droger innebär en källa till ständig oro för att personen ska ta en överdos eller på andra sätt utsätta sig för fara.

Du skriver att Falcks läkare gjorde hembesök i våras vilket resulterade i att er son kallades till besök hos socialtjänsten och du undrar om ni nu kan göra ytterligare anmälan. Om oron kvarstår, om er son fortfarande har ett missbruk kan ni givetvis kontakta socialtjänsten för att göra en anmälan. Så fort man får nya uppgifter som väcker oro kan man göra ny anmälan.

Du undrar om anmälningarna kan påverka din sons arbetssökande. Socialtjänsten har att förhålla sig till OSL, offentlighet- och sekretesslagen, och kan därmed inte lämna ut uppgifter till exempelvis arbetsgivare. De som kan begära yttranden från socialtjänsten är exempelvis Transportstyrelsen om det är så att en person har fått sitt körkort återkallat på grund av narkotikaanvändning och ska ansöka om nytt körkort.

Om du känner fortsatt oro för din son råder vi dig att kontakta socialtjänsten för att göra en anmälan och för att få mer information om hur du kan finnas som ett stöd för din son. I Malmö finns anhörigstöd för de som har anhöriga som missbrukar. Du kan läsa mer på Malmös hemsida:

https://malmo.se/Oppenvardshuset-Gustav.html

Om du har akut oro för din son kan du kontakta polis, sjukvård eller socialtjänst.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter