Ska man som mamma och barn

Ska man som mamma och barn bli straffade för att skolan inte funkar? Plus lögner ifrån deras far som är bevisat att de är lögner han har sagt till soc att jag är alkoholist och narkoman jag har lämnat blodprover och kissprover på allt finns verken droger eller alkohol i proverna lever proverna är jätte bra. Borde inte soc dra öronen åt sig då och se vem dom borde lyssna på.

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att det har inkommit orosanmälningar avseende dina barn till socialtjänsten från både skolan och barnens pappa. Detta utifrån att skolan inte fungerar samt då dina barns pappa anser att du har en missbruksproblematik.

Om det inkommer orosanmälningar till socialtjänsten ska socialtjänsten göra en förhandsbedömning, i vilken de bedömer om utredning ska inledas eller inte. Socialtjänsten tar i förhandsbedömningen ställning till de uppgifter som inkommit och kan vid behov även kontakta vårdnadshavaren och barnet för att höra deras ställning till uppgifterna. Om uppgifterna som inkommer är uppenbart felaktiga kan socialtjänsten alltså besluta att inte inleda utredning. Om en utredning inleds ska socialtjänsten inom fyra månader ha utrett den oro som finns samt ha fattat beslut om vilka insatser som ska erbjudas.

Vad bra att du lämnar drogtester och medverkar på alla vis för att visa din drogfrihet. Att missbruka alkohol och droger samtidigt som man lever med och tar hand om barn är direkt skadligt för barn. Vi rekommenderar dig att kontakta barnens socialsekreterare för att förhöra dig hur de tänker kring de anmälningar som inkommit.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter