Problem

Tjena jag är en kille på 17 år som helt enklet inte könner att jag kan bo kvar hemma av flera anledningar,jag trivs inte,bråkar och kränkningar och känner helt enkelt inte att jag klarar av att bo kvar vad kan man göra åt detta?

User21

Kommentarer

Hej!

Du beskriver din hemmiljö, det som bör vara ett tryggt ställe, som en plats där du känner dig utsatt. Du skriver att det t.o.m. fått dig att känna att du inte längre kan bo kvar hemma. Det låter som en tuff situation och du undrar hur socialtjänsten skulle kunna hjälpa dig.

Eftersom du är under 18 år gammal så är det först och främst dina föräldrar/vårdnadshavare som ska se till att du har ett hem och kan känna dig trygg. Detta kan såväl vara hos dina föräldrar som hos någon annan, men oavsett så är det dina föräldrar som bestämmer.
Att prata med någon du känner förtroende för om hur du har det hemma kan vara till hjälp. Du kan också kontakta socialtjänsten där du bor och berätta hur du har det hemma. Socialtjänsten kan då utreda dina behov och erbjuda stöd, föra en dialog med dina föräldrar om hur du har det hemma eller besluta om en placering utanför hemmet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter