Får en skola

Får en skola lämna ut barn till soc när soc kommer utan beslut?

Skola

Kommentarer

Hej!

Om det finns misstankar om att barn far illa i hemmet kan det finnas skäl för socialtjänsten att prata med barnet utan att vårdnadshavaren är med i samtalet. Det kan därför finnas fall där socialtjänsten träffar eller pratar med barnet i skolan, utan att föräldrarna meddelas i förväg. Socialtjänsten inleder då utredning utifrån oro för barnet. Om socialtjänsten beslutat om att omhänderta ett barn enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, ska beslutet vara skriftligt och fattat enligt delegationsordning. Detta beslut går att överklaga.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter