Inspelning

Hej jag är 16 år soc tog mig under lvu utan förvarning utan beslut på grund av min fars lögner dom tog mig ifrån min mamma till min far han har hota mig ofredat mig soc tog mig där ifrån efter mycket om och man till ett hvb hem när jag kom dit var jag undernärd suttit med världens ångest attacker min far hotade mig varje gång jag hade ångest jag hade inte heller duschat på 11 veckor för jag vågade inte. Soc hämtade mig men lämnade mina syskon kvar soc lyssnar inte på mig dom har bara försökt tystande ner att min far tog på mig. Jag har även spelat in soc tanten när jag säger att jag vill ha hemtagning och hon svara att de kan jag inte begära. Var vänder man sig när ingen lyssnar

Hulda

Kommentarer

Hej!

Det låter som du har det riktigt svårt nu och har varit med om traumatiska upplevelser. Att bli lyssnad på är en rättighet som alla har och som barn och ungdom är det extra viktigt att få förklarat för sig vad som händer.

Om du inte är nöjd med handläggningen hos socialtjänsten har du möjlighet att kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten. IVO har ett särskilt telefonnummer för dig som är ung, 020-1200606, där kan du ställa frågor om dina rättigheter och berätta om det som inte fungerar bra.

Du kan också kontakta Barnens rätt i samhället BRIS, där kan man få stödsamtal via telefon och chatt och man kan vara anonym. På deras hemsida finns mycket information om barn i utsatthet och även där kan du finna råd och stöd.

https://www.bris.se/

Vi hoppas att du får den stöd och hjälp du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter